ЗА ФИРМИТЕ

АНВЕРС КОНСУЛТ ЕООД предлага на своите клиенти следните процедури за наемане на персонал от Трети държави:
– Краткосрочна заетост до 90 дни
– Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца
– Едногодишна заетост
– Процедура за командироване на работници от Трети държави

Предлагаме Ви работници предимно от – Украйна, Молдова, Беларус, Русия, Узбекистан, Казакстан, Киргизстан, Таджикистан, Турция и др.

Извършваме предварителен подбор съвместно с работодателя.

Изготвяме необходимите документи за получаване на разрешителни за пребиваване и работа за територията на Република България.

Консултации касаещи издаване на:
– Работна виза D
– Издаване на ЛНЧ
– Назначаването на работниците и регистрацията им в НАП
– Уведомление към Главна Инспекция по Труда

ЗАПИТВАНЕ

Необходим ни е персонал:Възраст:

ЗАЕТОСТ

Сезонна:

Опит:

Стаж по специалноста:Нето заплата за 5-дневна работна седмица, при 8-часов работен ден:

Целогодишна:

Опит:

Стаж по специалноста:


Нето заплата за 5-дневна работна седмица, при 8-часов работен ден:

Контакти: