УДОСТОВЕРЕНИЕ

“АНВЕРС КОНСУЛТ“ ЕООД притежава удостоверения, издадени от Министерството на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа както за РБългария, така и за други държави.

посреднически услуги между работодатели и кандидати за работа

посредническа дейност между работодатели и кандидати за работа