УДОСТОВЕРЕНИЕ

“АНВЕРС КОНСУЛТ“ ЕООД притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за РБългария под № 2371, издадено от Министерство на труда и социалната политика.

посреднически услуги между работодатели и кандидати за работа