Във връзка със опитите за измама с намиране на работа и установяване на лица извън България, чрез неправомерно използване името на „Анверс Консулт“ ЕООД, Ви уведомяваме, че “Анверс Консулт” ЕООД не осъществява подбор на персонал за Обединено кралство Великобритания и обяви публикувани от името на фирмата представляват измама! Доверявайте се само на контакти посочени в официалния ни сайт!
Във връзка със опитите за измама с намиране на работа и установяване на лица извън България, чрез неправомерно използване името на „Анверс Консулт“ ЕООД, Ви уведомяваме, че “Анверс Консулт” ЕООД не осъществява подбор на персонал за Обединено кралство Великобритания и обяви публикувани от името на фирмата представляват измама! Доверявайте се само на контакти посочени в официалния ни сайт!
Във връзка със опитите за измама с намиране на работа и установяване на лица извън България, чрез неправомерно използване името на „Анверс Консулт“ ЕООД, Ви уведомяваме, че “Анверс Консулт” ЕООД не осъществява подбор на персонал за Обединено кралство Великобритания и обяви публикувани от името на фирмата представляват измама! Доверявайте се само на контакти посочени в официалния ни сайт!

ВАЖНО! Дата на добавяне: 30.09.2020 г.

Агенция за подбор на персонал Анверс Консулт има удостоверение за извършване на посредническа дейност между работодатели и кандидати за работа

АНВЕРС КОНСУЛТ ЕООД е дружество извършващо посредническа дейност по наемане на работа за Република България, регистрирано е по  №  2371/27.09.2017 към Министерството на труда и социалната политика. Работим основно по програми на Агенция по заетостта за наемане на работници – граждани на Трети страни, желаещи да работят на територията на Република България за български работодатели.

Правилният подбор на служители е от основно значение за всяка една организация, което е и причината все повече организации да се доверяват на услугите на специалистите в тази област. Освен подбор, агенцията извършва и посреднически услуги между клиенти и кандидати за работа. В случай на посредничество, ние организираме целия процес по набиране на персонал, като започваме с подбор на кандидатите, след което се осъществяват и директни интервюта. Накрая предлагаме на нашите клиенти най – подходящите и отговарящи на техните изисквания кандидати, като им предоставяме възможността да изберат правилния за тях служител.

Фирма АНВЕРС КОНСУЛТ ЕООД е създадена с амбицията да посрещне нуждите на българските работодатели за персонал за:
– краткосрочна заетост до 90 дни
– сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца
– едногодишна заетост
– процедура за командировани работници