КОНТАКТИ

”Анверс Консулт” ЕООД

България, Пловдив 4000,

бул. „Кукленско шосе“ № 12, ет. 2, офис 5

тел.:  032  58 52 00

моб.: 0884 95 76 39

моб.: 0884 25 92 83

моб.: 0887 63 99 36

e-mail: anverskonsult@gmail.com

www.anvers-konsult.com